Aanlevering drukwerk

Bestandscontrole
U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een controle van uw bestanden. Voor een meerprijs van 15 euro controleren we of uw bestanden de juiste resolutie hebben, in het juiste kleurschema (CMYK) opgemaakt zijn, het juiste bestandsformaat en voldoende marge hebben en of uw bestanden PDF/X1-a 2001 compatibel zijn. Bij foutieve drukbestanden wordt u door ons via het door u opgegeven mailadres op de hoogte gebracht. We zijn niet verantwoordelijk voor aanleverfouten die betrekking hebben op: de spelling, verkeerd ingedeelde documenten, verkeerd geplaatste kolommen, de tekstinhoud, PMS- of andere speciale kleuren eventueel in combinatie met in CMYK aangeleverde bestanden en individuele, foutief geplaatste grafische afbeeldingen. Ook documenten opgemaakt met transparentie, overlap en afloop dienen vooraf door u goed gecontroleerd te worden. Indien u twijfelt, raadpleeg vooraf een expert.

Kleurschema
Gelieve uw bestanden steeds aan te leveren in het CMYK-kleurschema. Kleuren die werden aangelegd in het RGB-kleurschema komen meestal niet overeen met kleuren uit het CMYK-kleurschema. De verzadiging van kleuren (saturatie) mag in het geheel niet meer dan 240% zijn omdat het anders kan komen tot slechte drukresultaten (bv. vegen). Voor een verzadigd zwart zijn 100% black (K), 50% cyan (C) en 50% magenta (M) voldoende. Bij Folders plaatsen wij de eerste pagina als buitenzijde (titelpagina) en de tweede pagina als binnenzijde.

Formaat en marge
We vragen u om aan het eindformaat een extra rand van 1mm (bij posters 3mm) toe te voegen. Belangrijke informatie, tekst en afbeeldingen moeten tenminste 3mm (bij posters 5mm, bij magazines 7mm) van het eindformaat geplaatst worden. Gelieve uw bestanden zo aan te maken dat ze met het door ons aangegeven formaat overeenkomen. Gelieve daarbij geen gebruik te maken van vouw-, snij- of andere tekens. Technisch gezien kan niet gegarandeerd worden dat op de mm nauwkeurig gevouwen of gesneden wordt. Het kan bijgevolg zijn dat de vouw of snijlijn een mm afwijkt.

Formaten
Gelieve uw bestanden enkel in het mediaformaat aan te leggen.
Wilt u uw bestanden uitsluitend aanleveren als JPG of PDF (volgens standaard PDF/X-1a:2001 met kleurprofiel "ISO Coated v2 300% (ECI)*") Uw bestanden moeten een resolutie hebben van tenminste 300dpi omdat het anders kan komen tot verlies van kwaliteit. Voor posters is een resolutie van 240dpi voldoende.
Bij vectorgrafiekformaten moeten alle teksten in paths omgezet worden.
Gepixelleerde afbeeldingen (gebruikte foto's, logo's of andere grafische elementen) moeten een resolutie hebben van tenminste 240dpi.
Alle bestanden moeten in het CMYK-kleurschema opgeslagen worden.
Bij bestellingen die uit verschillende bestanden bestaan (bv. voor- en achterkant), vragen we om de verschillende bestanden in hetzelfde formaat op te slaan en te voorzien van een eenduidige bestandsnaam.
Gelieve ons bij magazines de verschillende zijden in aparte bestanden te sturen. We vragen eveneens om die verschillende bestanden eenduidig te benoemen, zodat ze door ons juist kunnen worden geplaatst.

Overdruk
De functie overdruk wordt vaak gebruikt om tekst sluiten te krijgen op een achtergrond.
Standaard staat de basisinstelling, zodanig dat zwart op overdruk staat, dit dient u ook zo te laten. Handmatig ingestelde overdruk wordt tijdens het drukken niet ondersteund. Om ongewenste drukresultaten te vermijden dient u te controleren of of er geen overdruk elementen aanwezig zijn.

Gelieve ook het volgende te lezen: Om slechts een kant te bedrukken, gelieve ons het bestand slechts een keer te sturen.
Om voor- en achterkant verschillend te drukken, gelieve ons twee verschillende bestanden te sturen.
Om voor- en achterkant met hetzelfde bestand te drukken, gelieve ons het bestand twee keer met een andere naam te sturen (bvb. een maal voorkant en een maal achterkant).

Opmerkingen
Bij bestellingen met foutieve of ontbrekende bestanden kan het zijn dat de levertijd langer wordt!
Herdukken, zelfs met identieke bestanden kunnen nooit 100% identiek zijn en van mekaar afwijken.
Gelieve de bestanden enkel in de door ons aangegeven formaten door te sturen. We vragen om de bestanden slechts in een enkel formaat door te sturen en om niet meer bestanden op te sturen dan nodig.
Gelieve verschillende bestellingen van mekaar gescheiden te houden, omdat het anders zou kunnen dat er tijd verloren gaat of zelfs fout gedrukt wordt. Hiervoor kunnen we geen verantwoordelijkheid opnemen.
Belangrijke informatie (onder andere ook de actuele stand van de bestelling) laten we u per e-mail toekomen.